درباره ما

  عصر جدید عصر ارتباطات نام دارد. بزرگترین مشکل انسان در عصر جدید کمبود زمان است. این مشکل بر تمامی ابعاد کارهای مردم اثر گذار بوده به گونه ای که باید در انجام هر کاری بهینه بودن وقت و هزینه را در نظر گرفت. خرید روزمره نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از شیوه ی سنتی وارد دنیای مدرن شده است.

توجه به این امر مهم و نبود یک فروشگاه کامل، معتبر و در عین حال در دسترس برای تمام مردم استان ما را بر این داشت که پس از چند سال خدمت به مشتریان عزیز به صورت حضوری این بار به صورت انلاین به گونه ای که امکان خرید و بررسی محصولات برای مشتریان بیش از پیش ساده گردد فروشگاه اینترنتی 01 را دایر کنیم.